ONDE PODO COMPRALAS?

As entradas para as IV Xornadas de Novela Negra: «Personaxes de Novela», podes compralas na Biblioteca Pública do Concello de Verín a partir do día 2 de Maio de 2022.

Os días das Xornadas, o 3 e 4 de Xuño, tamén podes retiralas no propio AUDITORIO DO CONCELLO DE VERÍN.

Así mesmo tamén podes adquirilas, facendo un ingreso na seguinte conta bancaria: ABANCA: ES83 2080 5168 1431 1001 4324, onde despois de ingresar o importe das mesmas (2Euros por cada día), debes enviar un mail á conta biblioteca@verin.gal có xustificante de ingreso e nome e apelidos dos asistentes, o día ou os días para os que queres as entrada/as, para que o persoal da biblioteca reserve as citadas entradas deixándoas no propio Auditorio para a súa retirada os días das Xornadas.

Obxectivos: 1º Evitar a retirada a entradas sen ter a certeza absoluta de acudir ao evento, que conleve a que xente realmente interesada quedase sen as citadas entradas, tal e como aconteceu o ano pasado; 2º Colaboración simbólica coa Biblioteca Pública Municipal do Concello de Verín e as súas actividades de fomento á lectura.

Indicar que é necesario unha entrada para cada día.

PREZO

As entradas teñen un prezo de 2 Euros, importe que destinarase integramente ás Actividades de Fomento á Lectura, Voluntariado Cultural e o Fondo Bibliotecario.

Unha vez retirada a entrada, e feito o pagamento da mesma, NON cabe devolución algunha, salvo a suspensión das IV Xornadas de Novela Negra: “Personaxes de Novela”, debendo ser realizada a devolución na propia Tesourería do Concello de Verín, depositando a entrada en cuestión, salvo acordo contrario da Xunta de Goberno Local.

Todas as condicións do cobro das entradas das IV Xornadas de Novela Negra «Personaxes de Novela», están recollidas no Expediente 4033/2021 do Ilmo. Concello de Verín e foi aprobada a proposta en Xunta de Goberno Local na sesión celebrada o 22-11-2021.